Library News

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุดของเรา!

9 เมษายน 2567

ห้องสมุดโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม แหล่งเรียนรู้สำหรับทุกคนที่ชอบการอ่านและการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีหลากหลายหมวดหมู่หนังสือ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ นิตยสาร วารสาร และสื่อดิจิทัลอื่นๆ ที่จะช่วยเสริมสร้างความรู้และเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ

เชิญชวนทุกคนมาใช้บริการห้องสุมด

15 พฤษภาคม 2567

หนังสือหลากหลายประเภทให้เลือกอ่านมากกว่า 4,532 เล่ม พื้นที่เงียบสงบ เหมาะแก่การอ่านหนังสือและทำงาน มุมคอมพิวเตอร์เพื่อการค้นคว้า กิจกรรมส่งเสริมการอ่านตลอดทั้งปี บรรณารักษ์ใจดีคอยให้คำปรึกษาและแนะนำ

หลากหลายโซนเพื่อคนรักการอ่าน!

20 พฤษภาคม 2567

ห้องสมุดเราได้แบ่งเป็นโซนต่างๆ เพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลาย โซนอ่านเงียบสำหรับการอ่านหนังสือและทำงาน โซนกิจกรรม สำหรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โซนคอมพิวเตอร์สำหรับการค้นคว้าหาข้อมูล และโซนอื่นๆ

ห้องสมุดของเราเปิดกว้างสำหรับทุกคน

25 พฤษภาคม 2567

ห้องสมุดเราเปิดกว้างสำหรับทุกคน ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียน บุคลากร เจ้าหน้าที่ ที่นี่ท่านจะพบกับความหลากหลายของหนังสือและสื่อการเรียนรู้มากมาย ทุกความต้องการ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนรักการอ่านและการเรียนรู้ไปด้วยกัน.

มุมอ่านหนังสือสุดชิล และโซนต่างๆ

8 มิถุนายน 2567

ห้องสมุดโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมของเรา นอกจากจะมีหนังสือน่าอ่านที่หลากหลายแล้ว เรายังมีพื้นที่บริการหลากหลายรูปแบบ ให้เหมาะสมกับความต้องการของทุกท่านที่มาใช้บริการ เช่นอ่านหนังสือ ทำงานกลุ่ม หรือพักผ่อนหย่อนใจ

Borrow Online

บริการยืมหนังสือออนไลน์

ระบบยืมหนังสือออนไลน์ เพื่อให้นักเรียน และบุคคลากรของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ได้เข้าถึงหนังสือต่างๆ มากมายในห้องสมุด และง่ายต่อการค้นหาหนังสือที่ต้องการ

  • เลือกหมวดหมูหนังสือ
  • เลือกหนังสือที่ต้องการหรือค้นหา
  • ดูรายละเอียดต่างๆของหนังสือ

กรุณาทำตามกฏและระเบียนการยืมหนังสืออย่างเคร่งคัด เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการใช้งานห้องสมุด และเพื่อเป็นการรักษาหนังสือให้อยู่ในสภาพดี ให้คนอื่นๆได้มาอ่านต่อไป. การใช้งานระบบยืมหนังสือออนไลน์นั้นเพิ่อให้ทุกคนง่ายต่อการเข้าถึง และหากนักเรียน หรือบุคลากรท่านใหนที่ต้องการยืม ต้องเป็นสมาชิกของห้องสมุดก่อนเท่านั้น.

คลังหนังสือห้องสมุด

มุมมองการเรียนรู้

Books are the quietest and most constant of friends; they are the most accessible and wisest of counsellors, and the most patient of teachers.

Charles William Eliot.

หนังสือเป็นเพื่อนที่เงียบและมั่นคงมากที่สุด เป็นที่ปรึกษาที่เข้าถึงได้ง่ายและรอบรู้ที่สุดและเป็นครูที่อดทนที่สุด.

ชาร์ล วิลเลียม อีเลียต (Charles William Eliot.)

อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด.

Book Recommend

หนังสือแนะนำ

F.A.Q

คำถามที่พบบ่อย

เราจะยืมหนังสือจากห้องสมุดได้อย่างไร?

หากท่านต้องการยื่มหนังสือจากทางห้องสมุด ให้ท่านนำเลือกหนังสือที่ต้องการยื่ม จากนั้นนำไปวางที่เคาเตอร์เพื่อให้บรรณารักษ์ของห้องสมุด ลงทะเบียนข้อมูลยื่มหนังสือให้กับท่าน.

ไม่มีหนังสือที่ต้องการอ่านหรือยื่ม?

หากหนังสือที่ท่านต้องการอ่านหรือต้องการยื่มไปอ่าน ไม่มีอยู่บนชั้นหนังสือ ให้ดำเนินการติดต่อบรรณารักษ์ของห้องสมุด อาจเป็นไปได้ว่าหนังสือเล่มนั้นไม่มีอยู่ในระบบ หรืออาจจะมีท่านอื่นยืมไปอ่าน.

หนังสือเกิดการชำรุดเสียหาย ทำอย่างไร?

หากท่านพบเจอหนังสือที่ชำรุดเสียหาย หรือหนังสือที่ท่านยืมไปเกิดชำรุดเสียหาย ให้ดำเนินการติดต่อบรรณารักษ์ของห้องสมุดโดยเร่งด่วน เพื่อทำการแก้ไขซ่อมแซมหนังสือเล่มนั้น (เว้นแต่หนังสือนั้นชำรุดเสียหายมากจนไม่สามารถซ่อมได้ ท่านอาจจะต้องชดเชยค่าเสียหายให้กับทางห้องสมุด)

ยืมหนังสือเกินกำหนดเวลา จะทำอย่างไร?

หากท่านไม่สามารถคืนหนังสือได้ตรงกำหนดเวลาคืน โปรดแจ้งสาเหตุกับทางบรรณารักษ์ของห้องสมุดเพื่อขอคำแนะนำ อาจมีค่าปรับตามอัตราที่กำหนดไว้.